AAAAA!

AAA A AAA A AA AAAAAA!!! AAA!!!

AA A AAAAA A AAA AA AAAA. AA AAAAAAA. AA A AAAA AAAA AA. AAAAAA, AA AAAAAA AA AA, AAAAA AA AAAAA AAAA AAAA. AAAAAA!

AAAAA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

aaaaA aaA aaaaaaA aa aaaA. aaA aaaa aaA aaA aaaaaaAA. aa aaaaA a. aaaaaAA aA-aA, aaaaa aaA aaaaa aaA-aaaa, aaaaA aaaA a aaaA A.

AAAA, AA A: AAAAAAAAAAAA!